Engeland

Het land waar het geloof door de eeuwen heen standhoudt

Ywamcornerleft
Ywamcornerright

De noodzaak om het evangelie te delen is dringend, aangezien minder dan de helft van de bevolking zich identificeert als christen in Engeland. Even belangrijk is het discipelschap van jonge mensen, investeren in hun geestelijke groei en hen toerusten om een leven te leiden waarin Christus centraal staat. Door zich te concentreren op evangelisatie en discipelschap van jongeren, kunnen zendingswerkers de toekomst van het christendom in Engeland vormgeven en een opwekking ontketenen die invloed zal hebben op toekomstige generaties.

Het land waar het geloof door de eeuwen heen standhoudt
Europa
Engeland
Het land waar het geloof door de eeuwen heen standhoudt
Engeland
Het land waar het geloof door de eeuwen heen standhoudt
Engeland

Zendingswerk in

 

Engeland

x Zendingdproject(en)

The King's Lodge

Het helpen leiden van de Discipelschap Training School. Hierin staat evangelisatie, hulpverlening en training centraal. Daarnaast wordt er ondersteuning verleent op verschillende departementen binnen de basis
Marlinde Bredewout
Geef aan onze zendingsprojecten in

Engeland

Om te geven aan specifieke projecten, navigeer naar het het specifieke project waar u aan wil geven en klik op 'geef aan dit project'.