Gebed & voorbede

Het is dé motor van Jeugd met een Opdracht.

Jij bent het die deze motor laat draaien, die het zendingswerk bijstaat en omringt met gebed.

Wat zijn we daar dankbaar voor! Mede dankzij jouw gebeden hebben wij projecten en zendingswerkers in- en buiten Nederland die werken aan Jezus’ Grote Opdracht. Het is geweldig mooi is het dat we als lichaam van Christus op deze manier kunnen samenwerken en elkaar kunnen bemoedigen.

Via deze gebedswegen kan jij deel worden van de uitbreiding van het Koninkrijk van God in binnen en buitenland.

Mobilisatie

Bid mee voor meer zendingswerkers, de oogst blijft vermenigvuldigen

Bid met ons mee voor meer werkers die bereid zijn om te gaan. Er zijn meer dan een miljard mensen in de wereld die weinig of geen kennis hebben van Jezus. Wie zal naar hen toe gaan en Jezus laten zien? Wie zal hen trainen tot discipelen van het Koninkrijk? ;De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders; bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders in zijn oogst uitzendt;. (Mattheüs 9:37 – 38)

Binnenland

Bid voor missionair werkers in Nederland

Bid voor de werkers binnen Jeugd met een Opdracht (Nederland). Bid dat we in alles gefocust mogen blijven op Jezus, zodat onze bedieningen mensen mogen blijven raken en we een positieve impact brengen in de plekken waar we dienen.

Wereldzending

Bid voor zendingswerkers in het buitenland

Bid voor de verschillende buitenlandse projecten van JmeO Nederland, opdat we een invloed mogen blijven uitoefenen in de gebieden waar we werken.

Financiële standvastigheid

Bid voor Gods financiële zegen zodat we ons werk mogen blijven doen.

Jeugd met een Opdracht is afhankelijk van donaties en steun van individuen en kerken om haar verschillende programma's en activiteiten te financieren. We hebben God leren kennen als de God die altijd voorziet. Moge we dit altijd blijven zien.

Bijbel Vertaling

Maak een einde aan Bijbelarmoede

Bid voor ons project “End Bible Poverty Now”.
Meer dan 1000 talen hebben nog steeds geen enkel gedeelte van de Bijbel in hun moedertaal. Jeugd met een Opdracht samen met Bijbelvertaal organisaties zoals Wycliffe willen dit brengen naar 0, omdat iedereen het recht heeft om het Goede Nieuws voor te horen!

Gebeds email

Ontvang de maandelijkse voorbede email van YWAM wereldwijd

U kunt ook meedoen met ons maandelijks gebed als Jeugd met een Opdracht op
internationale schaal: