Mission Indonesia

Multiplying Disciples Among the Least, Last, and Lost in Indonesia

Mission Indonesia
Frontlinie zending
Heidebeek
Evangelie Verkondiging
Mission Indonesia
Frontlinie zending
Heidebeek
Evangelie Verkondiging
Over deze bediening

Jezus was met ontferming bewogen om zowel de geestelijke als de fysieke nood van mensen én deed er concreet iets aan. Zo willen wij onze naasten liefhebben en mensen tot Zijn discipelen maken, in woord en daad.

Mission Indonesia is deel van het Frontlinie Zendingswerk van YWAM (Youth with a Mission / Jeugd met een Opdracht) in Indonesië en vertegenwoordigt haar in Nederland. Wij zijn een team, ontstaan vanuit YWAM Heidebeek en wonen en werken sinds 2013 in Indonesië.

God kennen en Hem bekendmaken is ons motto. Het is ons verlangen om discipelen van Jezus te zijn. Oftewel: God liefhebben en Hem volgen in wat Hij van ons vraagt. Dit beweegt ons om anderen lief te hebben en het evangelie bekend te maken onder de onbereikte volken van Indonesië.

In Indonesië zijn er binnen ons netwerk 6 teams werkzaam op verschillende locaties en eilanden. Zij bestaan vrijwel allemaal uit Indonesische zendingswerkers. Sommige van deze teams en haar veldwerkers staan nog aan het begin en anderen zien al veel vrucht.

Wat is Frontlinie Zending?

Frontlinie Zending houdt in dat we ons richten op onbereikte bevolkingsgroepen en onder hen Disciple Making Movements (DMM) starten.

Een onbereikte bevolkingsgroep heeft geen inheemse christelijke gemeenschap met voldoende leden en middelen om, zonder hulp van buitenaf, haar eigen bevolkingsgroep met het evangelie te bereiken. Mensen in een onbereikte bevolkingsgroep hebben het evangelie meestal nog nooit op een, voor hen, begrijpelijke manier gepresenteerd gekregen.

Indonesië telt 235 onbereikte bevolkingsgroepen. Dit zijn totaal meer dan 169 miljoen mensen (!). Wij werken onder overwegend islamitische, hindoeïstische en animistische bevolkingsgroepen.

Een Disciple Making Movement (DMM), vrij vertaald een discipelschapsbeweging, houdt in dat discipelen van Jezus samenkomen in groepjes, ook wel huiskerken genoemd. Deze discipelen maken op hun beurt nieuwe discipelen en starten nieuwe groepjes.

Wekelijks komen zij bij elkaar om samen de bijbel te lezen en met behulp van een paar simpele vragen te ontdekken wie God is en wat Hij van ons vraagt. God spreekt tot hen door Zijn Woord en Geest. God geeft hen de kracht om de zegeningen van Zijn koninkrijk binnen hun families, onder hun buren en in hun samenleving te verspreiden.

Belangrijke kenmerken zijn: een eenvoudige opzet, aangepast aan de bestaande cultuur en gehoorzaamheid aan Jezus. Deze maken een snelle verspreiding en vermenigvuldiging mogelijk.

Details

Lokatie

Vacatures

heidebeek@ywam.nl
0578 216000
Mussenkampseweg 32, 8181 PK Heerde
Website

Geef aan dit project