Tabernacle

The Tabernacle is a house of prayer in the heart of Amsterdam’s Red Light District.

Tabernacle
Muziek en Aanbidding
Amsterdam
Evangelie Verkondiging
Tabernacle
Muziek en Aanbidding
Amsterdam
Evangelie Verkondiging
Over deze bediening

The Tabernacle is a house of prayer in the heart of Amsterdam’s Red Light District.

Nederlands

Onze visie is om de Heer te dienen en wereldwijde missies te ondersteunen door middel van voorbede, aanbidding en andere creatieve uitingen, samen met mensen van alle naties.

Het doel van de Tabernakel is om een verblijfplaats te creëren waar de Heer dag en nacht wordt aanbeden en aanbeden. Wij geloven dat Gods aanwezigheid een verschuiving zal brengen in de spirituele sfeer van de Wallen, vrouwen uit de prostitutie zal halen en pooiers zal bevrijden. We ondersteunen evangelisatie in de stad door gebed en staan op de bres voor wereldwijde missies. Ons verlangen is om mensen uit verschillende kerken te zien komen om te bidden en opwekking te zien komen in Amsterdam en daarbuiten.

Je bent van harte welkom om met ons mee te doen voor de tijden dat de gebedsruimte open is! We willen graag meer uren aanbidding en voorbede doen en zijn op zoek naar meer voorbidders, aanbidders en muzikanten om zich bij ons aan te sluiten!

English

Our vision is to minister to the Lord and support global missions through intercession, worship and other creative expressions, together with people of all nations.

The purpose of the Tabernacle is to create a dwelling place where the Lord is adored and worshipped day and night. We believe that God’s presence will bring a shift in the spiritual atmosphere of the Red Light district, drawing women out of prostitution and setting pimps free. We support evangelism in the city through prayer and stand in the gap for global missions. Our desire is to see people from different churches come to pray and see revival come in Amsterdam and beyond.

You are very welcome to join us for the times that the prayer room is open! We would like to increase our hours of worship and intercession and are looking for more intercessors, worshippers and musicians to come and join us!

Details

Lokatie

Vacatures

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe gezichten om ons team te versterken. Neem contact met ons op als je meer wilt weten!
tabernacle@ywam.nl
020 530 2100
Kadijksplein 18, Amsterdam
Website

Geef aan dit project