Education Fund India

Onderwijsfonds voor zendingskinderen

Education Fund India
Kind en Gezin
Heidebeek
Hulpverlening
Education Fund India
Kind en Gezin
Heidebeek
Hulpverlening
Over deze bediening

Efi is Education Fund India, een onderwijsfonds voor zendingskinderen met een focus op meisjes

Efi is Education Fund India, een onderwijsfonds voor zendingskinderen met een focus op meisjes – zonder jongens buiten te sluiten. Veel meisjes in India gaan heel kort naar school of helemaal niet. Jongens hebben er in het algemeen een betere kans om onderwijs te volgen. Met speciale aandacht voor meisjes bouwen we aan een maatschappij waar sterke gezinnen kunnen groeien. Een maatschappij waarin meisjes én jongens de kans krijgen om hun gaven en talenten maximaal te ontwikkelen met de cognitieve kennis die daarvoor nodig is.

Liefde voor zendingskinderen = aandacht voor onderwijs

Goed onderwijs is belangrijk voor de toekomst van elk kind. Veel Indiase zendelingen worstelen helaas met het bekostigen van onderwijs voor hun kind. Om de financiële drempel voor deze ouders zo laag mogelijk te maken biedt Efi een jaarlijkse toelage. Hiermee ondersteunen wij de kinderen van Indiase zendelingen die bij Jeugd met een Opdracht werken om passend onderwijs te kunnen volgen.

Efi wil drie dingen bereiken:

Zendelingen ontlasten in de kosten die ze moeten maken voor het onderwijs van hun kinderen.

Strategisch investeren in de nieuwe generatie christenen die het zout en licht zullen zijn in het toekomstige India.

Bouwen aan sterke gezinnen waar zowel jongens als meisjes de kans hebben gehad om op een gelijke manier hun gaven en talenten te ontwikkelen middels goed onderwijs.

Details

Lokatie

Vacatures

info@efifonds.nl
0578 216 190
Mussenkampseweg 32, 8181 PK Heerde
Website

Geef aan dit project