Over Ons

Sinds 1973 God kennen en Hem bekend maken in Nederland en overal ter wereld.

Wie we zijn

Over Ons

God kennen en Hem bekend maken

Jeugd met een Opdracht Internationaal

Youth With A Mission internationaal (YWAM) omvat duizenden mensen en honderden bedieningen in nagenoeg ieder land op de wereld. We zijn meer dan een zendingsorganisatie, we zijn een werelwijde jongeren- en zendingsbeweging. Altijd gaat ons hart ernaar uit God (beter) te leren kennen en Hem onder de mensen bekend te maken.

Wij zijn een mengeling van mensen uit de hele wereld – iets preciezer: uit meer dan 180 landen. In veel van onze zendingslokaties werken mensen uit een bonte verzameling van deze landen samen. We komen uit een veelvoud van verschillende kerken en spreken honderden talen. Ongeveer de helft van alle zendingswerkers komt uit niet-westerse landen als Korea, Brazilië, Indonesië, Oeganda, India.

Naast onze fulltime stafmedewerkers huisvesten veel JmeO-locaties korte-termijn teams. Dat kunnen samenwerkende individuen, jeugd- en kerkelijk groepen of gezinnen zijn, die ‘God bekend maken’ door woord en daad. Ieder jaar zenden we meer dan 25.000 mensen uit voor korte-termijnzending.

Afronding van de Discipelschap Training School (DTS) is een vereiste om stafmedewerker bij JmeO te mogen worden, en wordt ook gevraagd om toegang te krijgen tot alle andere trainingsprogramma’s.

Ieder jaar volgen zo’n 10.000 studenten een opleiding van de University of the Nations (zoals de DTS) op een van de 250 bases waar U of N-scholen worden gehouden.

Drie vezels zijn door alles wat JmeO doet, heengevlochten:

1. Evangelisatie

Sommige creatieve gereedschappen die worden gebruikt om het evangelie te presenteren, zijn drama, muziek, andere kunstzinnige uitingen en sportactiviteiten. We proberen ons geloof effectief te delen, op manieren die het publiek – of het nou tieners, vluchtelingen of indianen uit het regenwoud zijn – begrijpt. JmeO is betrokken in kerkstichting onder volkeren die het evangelie nog niet kennen.

2. Hulpverlening

Hulpverlening is de ‘handen en voeten’ van het evangelie. JmeO helpt bij het tegemoet komen aan de praktische en lichamelijke noden van naar schatting jaarlijks zo’n 400.000 mensen. Zorg voor straatkinderen in Zuid-Amerika, aids-wezen in Afrika, hulp bij herstel van drugsverslaafden in Noord-Amerika en West-Europa, eten geven aan vluchtelingen en nooddruftige vrouwen in Afrika en Azië, hospitaalschepen die het evangelie praktisch en met woorden verkondigen: het zijn enkele van de manieren waarop helpende handen tot uiting komen.

3. Training and Discipelschap

Training en discipelschap zijn bedoeld om christenen beter toe te rusten tot dienstbaarheid in van alles – van landbouw en gezondheidszorg tot reïntegratie na verslaving en pastoraat. Op JmeO’s University of the Nations kunnen zendelingen verdere studie volgen op specialistische gebieden als wetenschap en technologie, taalwetenschap, menswetenschappen en christelijk werk. De meeste JmeO-opleidingen combineren onderwijs in de klas met discipelschap in relaties en praktische dienstbaarheid.

Jeugd met een Opdracht Nederland bestaat 50 jaar

Nederlandse begin

Jeugd met een Opdracht is de Nederlandse tak van de wereldwijde zendingsorganisatie Youth With A Mission (YWAM). Het begin van het werk in Nederland wordt gemarkeerd door een evangelisatiecampagne die door de organisatie op touw werd gezet tijdens de Olympische Spelen in 1972 in München. Daar deden vijftig jongeren uit Nederland aan mee.

Groei

Door de jaren heen zijn duizenden jonge mensen getraind in evangelisatie, discipelschap en zending vanuit JmeO Nederland. Veel nieuwe bedieningen zijn gepionierd, waarvan sommige in onbereikte en moelijke gebieden van de wereld. Duizenden zijn tot geloof gekomen.

From everywhere to everyone

We zien een generatie met een groeiende honger naar God. We geloven dat God mensen van overal wil mobiliseren, van elke generatie, om Zijn koninkrijk te proclameren.
We willen (jonge) mensen mobiliseren voor wereldzending en, leren missionair te leven om daardoor verandering te brengen op elke plek waar ze komen.

Geschiedenis van YWAM/JmeO Nederland

1972

Tijdens de Olympische Spelen in München in 1972 sloten zich vijftig jonge Nederlanders, die met een bus naar Duitsland waren gekomen, aan bij de duizend andere jongelui uit andere delen van de wereld om mee te doen met een door Youth With A Mission georganiseerde evangelisatieactie. Dit was de eerste belangrijke kennismaking van Nederlanders met YWAM.

1973

In 1973 werd Youth With A Mission in Nederland gestart met de naam "Jeugd met een Opdracht". Er werd opnieuw een evangelisatie­campagne op touw gezet, ditmaal in Amsterdam. Dat waren de dagen van de ‘hippie route’, die in Amsterdam begon en eindigde in het Oosten. Het Vondelpark diende als ‘open ho­tel’ voor de jonge reizigers, die uit de gehele wereld afkomstig waren. Don Stephens, die de leiding over deze campagne had, droeg Al Akimoff en Romkje de Graaf op om huisvesting te zoeken voor de deelnemers aan deze evangelisatieactie. Zij vonden twee grote, oude woonboten, die werden aangekocht en ver­sleept naar een ‘tijdelijke ligplaats’ achter het Centraal Station in Amsterdam. Onder de naam ‘De Ark’ hebben deze boten daar meer dan twaalf jaar gelegen en vormden daarmee het eerste permanente centrum van Jeugd met een Opdracht in Nederland.

1973

Nadat de zomeractie van 1973 afgelopen was, nodigde Don Stephens Floyd McClung uit om De Ark te gaan gebruiken als ‘centrum voor vriendschapsevangelisatie’. In die tijd woonde Floyd in Afghanistan, waar hij de leiding had over een netwerk van gemeenschapshuizen. Hier werd hulp geboden aan jonge westerlingen die zich afgesloten hadden van de maatschappij. De Ark leek precies de juiste plek te zijn om aan het begin van een drugsroute een reddingscentrum te vestigen. Na een paar maanden kwamen Floyd en zijn vrouw Sally, na een lange reis in een oude, omgebouwde bus, in Amsterdam aan. Onder leiderschap van Floyd kreeg De Ark een reputatie een plek te zijn waar men zich om de mensen bekommerde en waar men intellectuele vragen, die over het christendom gesteld werden, openlijk beantwoordde. ‘Het kan mensen niet schelen hoeveel je weet, totdat ze weten hoeveel je om hen geeft,’ was Floyd’s geliefde uitspraak.

1975

Floyd gaf Romkje de opdracht om een geschikte lokatie buiten Amsterdam te vinden voor een trainings-centrum. Zo belandde zij in Heerde om een voormalige leprosenoord genaamd ‘Heidebeek’ te bekijken. Binnen enkele maanden was de koop rond en verhuisden Floyd en Sally naar Heidebeek om er het nieuwe trainingscentrum te beginnen.

1977

Het werk van JmeO vermenigvuldigde snel. De eerste Discipelschap Training School (DTS) in Nederland vond plaats in 1977 op Heidebeek. Herdershof en centrum 's Heerenhof werden toegevoegd voor trainingen.

1979

De McClung’s verhuisden terug naar Amsteram net een visie voor zending in de stad, terwijl Jeff en Romkje het leiderschap van Heidebeek en JmeO national overnamen. Het gebouw De cleft werd gekocht in Amsterdam . 

1980

Samaritans inn, welke bovenaan het gebouw in neonverlichte letters heeft staan: “God roept u” en “Jesus loves you” werdgekocht in Amsterdam. Dit als boodschap van hoop voor het stad. Ook werden er verschillende bedieningen gestart. Zowel op “de wallen”, als op straat werd hetlicht van Jezus verspreid. De eerste training voor een medisch team naar vluchtelingenkampen in Thailand vind plaats op Heidebeek toen YWAM Mercy Ministries begon. 

1982

Voordat het genre ‘lofprijsmuziek’ werkerkend, namen Jeugd met een Opdracht opnames van een aanbiddingsserie genaamd‘Muziek voor de Koning’. ‘Concerten voor de Koning’ in elke provinciehoofdstaden werden uitgenodigdom het koor voor de EO Jongeren dagen te zijn.

1990

Het was 1989 toen de tieners Miranda Tollenaar en Carin Leegstra mee waren op een zendingsreis naar Japan. In Japan leerden zij een groep kennen die bekend stonden als King’s Kids. Beiden raakten heel enthousiast over het optreden van deze groep, zowel over de dansen die ze deden als de passie die ze hadden voor God. Het idee ontstond om ook een King’s Kids groep op te starten in Nederland. Onder leiding van Wim en Sijtje Tollenaar kwam de eerste groep tieners in januari 1990 bij elkaar om een dans te maken op het lied ‘This little light of mine.’ Al snel werden ze uitgenodigd op allerlei festiviteiten zoals de ‘Mars voor Jezus’ en ‘Christian Artist’. 

2000's

Impact World Tour is in 2000 Nederland gestart als een brug tussen de kloof van de wereld en het evangelie door middle van spectaculaire optredens. In 2004 het gebedshuis in Amsterdam (genaamd Tabernacle of the Nations) werd toegevoegd. Het is gelegen in het hart van de stad Amsterdam, tegenover de"Oude Kerk".

Het werk van Youth With A Mission is nog steeds volop in beweging. Momenteel zijn ongeveer 200 fulltime vrijwilligers actief bij de verschillende teams en locaties van YWAM Nederland. Naast de twee grote locaties in Amsterdam en Heerde, breidt JmeO zich uit naar steeds meer regio's. Het aanbod aan trainingen en mogelijkheden om actief betrokken te zijn bij evangelisatie en zending blijft groeien.