Ja, ik kom in actie voor zending!

Heel erg bedankt voor je/uw gift!

We hebben de machtiging ontvangen en zullen deze z.s.m. verwerken.
O Nee! Er is iets verkeerd gegaan bij het versturen van dit formulier.

Steun ons werk om God bekend te maken aan de verloren, de vergeten en de allerlaatsten.


Bankgegevens
Rabobank 32.65.21.062
IBAN: NL 38 RABO 0326 5210 62
BIC: RABONL2U t.n.v. Stichting JmeO, o.v.v. YWAM NL
KvK Regio Zwolle nr. 41038284

Waarom geven aan Youth With A Mission?

Als Youth With A Mission geloven we dat ons geld van God is en dat Hij voorziet in al onze behoeften. We zijn van Hem afhankelijk. 

Missionaire/zendingswerkers van YWAM ontvangen als zodanig geen salaris, maar zorgen voor een eigen achterban van supporters die hen ondersteunt.

Deze achterban kan bestaan uit een kerk/gemeente(n), individuele gemeenteleden, vrienden, kennissen en familieleden. 

96%

96% van onze inkomsten gaat direct naar zending. Uw donatie helpt ons mensen te bereiken met de evangelie.

Slechts 4% gaat naar administratie, communicatie en marketing doeleinden. Zie ons CBF erkenningspaspoort.

Buitenland projecten die u steunt via ons ontvangen 98% van uw donatie. 2% wordt besteed aan (geestelijke) zorg door membercare voor uitgezonden zendelingen en administratie.

Relatie

Ons verlangen is om een ​​zo goed mogelijke relationele en transparant relatie te hebben tussen de gever en de zendeling en hun projecten.

Op deze manier hopen we dat de projecten niet alleen financieel voorzien worden maar ook geestelijk/door gebed.

Als je hart hebt voor een bepaalde bediening of een bepaald land en je wilt geven, dan kunnen we je in contact brengen met enkele van onze projecten.

Karakter

YWAM’ers geven zichzelf, hun tijd en talenten (van boekhouding tot straat evangelisatie of bijblevertaling) aan God via de organisatie zonder een vergoeding te verwachten.” 

Dit betekent, dat missionaire/zendingswerkers zowel wereldwijd als in Nederland zich geroepen weten om leven in dienst te stellen voor de Grote Zendingsopdracht zonder daarvoor in enigerlei vorm een tegenprestatie te verkrijgen noch te verwachten.

Dit geldt ook voor bestuurders en leidinggevenden.

Gehoorzaamheid

Markus 16:15-16
 
En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

CBF Erkend

De stichting van de zendingsbeweging Youth With A Mission Nederland (Stichting Jeugd met een Opdracht) is een erkend goed doel. Zie ons CBF-Erkenningspaspoort.

ANBI

Stichting Jeugd met een Opdracht is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Jeugd met een Opdracht

Deze website representeert de beweging van Youth With A Mission in Nederland waaronder ook diverse stichtingen vallen. Bekijk de jaarverslagen en meer formele informatie op de pagina van de Stichting Jeugd Met Een Opdracht.