Luz

Een plek in de buurt voor vrouwen

Luz
Vluchtelingenwerk
Heidebeek
Samenleving
Luz
Vluchtelingenwerk
Heidebeek
Samenleving
Over deze bediening

LUZ is opgezet om vrouwen met een vluchtelingenstatus een plek te geven waar ze in hun omgeving andere vrouwen kunnen ontmoeten, op ontspannen wijze Nederlands kunnen leren spreken, (bijbel-) verhalen kunnen horen en creatief bezig zijn.

Vluchtelingenvrouwen verlangen naar verbinding, een plek in de buurt waar ze welkom zijn en zich kunnen hechten. Hechting brengt herstel.

Zelfs met een verblijfsvergunning is er nog een grote brug te slaan voordat vluchtelingen zich thuis voelen in Nederland. We willen een veilige, open ontmoetingsplek creëren voor vrouwen waar ze mogelijkheid hebben om op ontspannen wijze Nederlands te leren spreken en (bijbel-)verhalen te horen.

Ontmoetingsdagen

Regelmatig organiseren we ontmoetingsdagen voor iedereen die uitreikt of wil uitreiken naar naar vrouwen die gevlucht zijn of naar andere migranten vrouwen. Een ontmoetingsdag zal een dag zijn van ervaringen uitwisselen, inspiratie en bemoediging. Op deze dag ontvang je input over cultuurverschillen en hoe je Gods verhaal kan vertellen aan vrouwen uit niet-westerse culturen in je buurt of dorp.

Ben je geïnteresseerd om naar een ontmoetingsdag te komen? Laat het ons weten! Stuur een email naar luz@ywam.nl.

Details

Lokatie

Vacatures

luz@ywam.nl
+31 (0)578 216000
Mussenkampseweg 32, 8181 PK Heerde
Website

Geef aan dit project