Investeren in de kerk

We mogen geloven in een kerk die relevant is, die antwoorden heeft, haar plaats inneemt en vol van kracht is.

Freek van Balen
July 4, 2023
5 min read
 leestijd

Als we naar het onderwijs van Jezus kijken, dan spreekt Jezus heel veel over zijn koninkrijk. Hij leert ons bidden: ‘Laat uw koninkrijk komen, uw wil geschiede op aarde, …’. Jezus is de koning van dat koninkrijk en Hij zit op de troon van dat koninkrijk. We kunnen het koninkrijk niet loskoppelen van de Koning en zijn gemeente, het volk van het koninkrijk. Ook al zegt Jezus niet zo veel over de kerk, in de evangeliën spreekt Jezus hier zelfs maar twee keer over. Wat Hij erover zegt is zeer belangrijk en krachtig.

Jezus zegt in Matteüs 16:18-19 ‘Ik bouw mijn kerk’. Dit zijn belangrijke woorden. Deze tekst vraagt om onze aandacht, het is de plaats waar Jezus een aantal belangrijke dingen bij elkaar brengt. Hij zegt: “Ik bouw mijn kerk”. In ditzelfde hoofdstuk spreekt Hij ook over de sleutels van het koninkrijk en dat de poorten van het dodenrijk zijn kerk niet zullen overweldigen. En lees Efeziërs 3:10-11 eens:Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer’.

Wat een toekomst, wat een vooruitzicht, wat een krachtig bijbels perspectief om zo naar kerk en wereld te kijken. Wow, als Jezus, die allereerste de Bouwer is, zo over de kerk spreekt, dan willen wij met een bescheiden houding op elke mogelijke manier met Hem meebouwen aan zijn kerk. In de brief aan Efeziërs staat het zo mooi in hoofdstuk 3:20-21 ‘Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen’.

 

Jezus zegt: Mijn kerk

Als Jezus zegt: ”Dit is mijn kerk”, en we lezen in Efeziërs wat de plaats en roeping is van zijn kerk hier op aarde, dan mogen we geloven in een kerk die relevant is, die antwoorden heeft, haar plaats inneemt en vol van kracht is. Lokale kerken, grote kerken, kleine kerken, communities, huiskerken, mobiele kerken, discipelschapsbewegingen, pionierende kerken, ondergrondse kerken, elke expressie van het lichaam van Jezus is belangrijk. Juist om onze plaats en roeping te vervullen. 


Jezus’ liefde voor de kerk

Nog iets wat zo indrukwekkend is, is de liefde van Jezus voor zijn kerk. Efeziërs 5:25 spreekt over de liefde van Jezus voor zijn kerk, en hoe Hij zichzelf heeft overgegeven voor haar. De apostel Paulus schrijft in Efeziërs 5:29 over Jezus die de kerk liefheeft, koestert en voedt. Zo moeten wij elkaar liefhebben, omdat wij allen leden zijn van zijn Lichaam, zijn gemeente, zijn kerk. Jezus heeft de kerk lief, Hij koestert haar, Hij heeft zijn leven voor haar gegeven. Wij zijn geroepen om te worden als Jezus en dus om, net zoals Jezus, te houden van zijn kerk, haar te koesteren en ons leven in te zetten en te geven voor haar. Als we op Hem willen lijken, dan kan dat niet anders. 


Jezus geeft zijn kerk autoriteit

In Matteüs 16:18 spreekt Jezus over de poorten van het dodenrijk, die de kerk niet zullen overweldigen. In het vers erna staat: ‘Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn’. Dit heeft te maken met gezag over wat wel en niet de juiste leer en daaruit voortvloeiende levensstijl is. 


Investeren in jongeren betekent investeren in de kerk

Jezus was twaalf toen Hij in de synagoge was. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Ik was zelf ook twaalf jaar oud toen ik voor het eerst de kans kreeg om een korte bijbelstudie te geven. Ik heb op jonge leeftijd de kracht van Jezus in mijn leven mogen ervaren. Jezus begon diep in mijn hart te bewegen door de kracht van de Heilige Geest. Als twintiger werd ik geïnspireerd door de evangelist Reinhard Bonnke, met name door de vele wonderen en tekenen die er tijdens zijn bediening gebeurden. De Bijbel spreekt erover dat dit tekenen zijn van het koninkrijk. Ik hoorde Reinhard ook spreken over het plunderen van de hel. Hij preekte vurig over bekering en redding, en over het koninkrijk van God. Jezus predikte dat ook: ‘bekeer je want het koninkrijk van God is nabij’. Samen met mijn vrouw Angelique zijn we als jonge leiders naar een conferentie in Portugal gegaan. We namen ook andere jongeren met ons mee en gingen met twee auto’s op weg. We hadden een enorme honger naar meer van God. Wat waren we onder de indruk van de kracht van de Heilige Geest en de kracht van het woord. Vele honderden kwamen tot geloof. Een van de avonden, toen Reinhard preekte zei hij: “Je zult wel denken, die Bijbel is een oud en stoffig boek. Maar, ik vertel je, kijk naar de zon, die is ook heel oud maar nog steeds super, super heet. Zo is het ook met Gods woord, het is nog steeds relevant en krachtig”. We zagen de Heilige Geest beweging brengen in de levens van mensen. Dit zaad is op jonge leeftijd in ons hart geplant. Het vuur van de Heilige Geest is in ons gaan branden en brandt nu nog steeds onverminderd door.


Leven en leiden met Jezus

Angelique en ik houden van de kerk omdat Jezus van Zijn kerk houdt. Daarom zijn we ook zeer betrokken in onze plaatselijke gemeente. Wij geloven in jonge mensen en geloven in jonge leiders. We mogen functioneren in het nationale leiderschap van Youth With A Mission (YWAM) Nederland. Het is geweldig om deel te mogen uitmaken van deze wereldwijde apostolische beweging. God gaf Loren Cunningham een visioen van golven van jonge mensen die de wereld over gaan als golven van de zee. Dit missionaire vuur brandt ook in ons hart. We geloven in een kerk in beweging, die missionair is, met een groot geloof en verwachting van een frisse beweging van de Heilige Geest onder en door de volgende generatie. Wij willen investeren in de kerk en in de volgende generatie jonge leiders. Mijn gebed is dat velen een encounter met de Heilige Geest zullen krijgen zoals ik dat zelf ook op jonge leeftijd heb ervaren, dat velen zullen leren om te leven met Jezus en wat het is om leiding te geven met Jezus. 


Lead to Move

Samen met Angelique en een heel team hebben we een nieuw initiatief van YWAM in Nederland gelanceerd. Onze visie is om te investeren in de volgende generatie leiders, om jonge mensen uit te dagen om radicaal voor en met Jezus te leven en te leiden. Wij willen principes die wij in onze missie leven, onze passie, expertise en ervaring delen met jeugdleiders. YWAM is een beweging van vooral jonge mensen met een wereldwijde ervaring in het trainen, zenden van en werken met jonge mensen en jonge leiders. We houden van de kerk van Nederland en als Lead to Move willen we de kerk dienen. Ik kom graag spreken in jullie gemeente.

https://leadtomove.nl


Deel:
Freek van Balen
Nationaal Leider Youth With A Mission Nederland

Krijg onze nieuwsbrief

Geef je op om het laatste nieuws te ontvangen

Door op 'Ja, Ik geef me op!' te klikken, bevestigt u dat u akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.