School of Biblical Studies

Come to study the Bible and discover God's heart throughout history, while letting it shape your own heart and mind.

School of Biblical Studies
De Bijbel
Come to study the Bible and discover God's heart throughout history, while letting it shape your own heart and mind.
September 18, 2024
School of Biblical Studies
De Bijbel
Come to study the Bible and discover God's heart throughout history, while letting it shape your own heart and mind.
September 18, 2024

Over

School of Biblical Studies

Nederlands

De School of Biblical Studies is een programma van negen maanden voor studenten die hun begrip van de Bijbel willen verdiepen en die Gods waarheden uit deze oude boekencollectie willen toepassen op onze huidige samenleving.

Terwijl je de Bijbel in Amsterdam bestudeert, zul je ook leren wat het betekent om te leven zoals Jezus. We zullen ook kijken naar hoe individuen de afgelopen 2000 jaar door het woord zijn beïnvloed om verandering in hun invloedssfeer te brengen. We hebben al deze dingen opgenomen met de bedoeling jou in staat te stellen naar manieren te zoeken waarop je Jezus-geïnspireerde verandering kan brengen binnen alle gebieden van de maatschappij.

Let op: Dit is een vervolgopleiding, wat betekent dat het verplicht is om eerst YWAM's Discipelschap Training School te hebben afgerond.

English

The School of Biblical Studies, is a nine-month program for students who want to deepen their understanding of the Bible and who want to apply God's truths from this ancient collection of books to our present-day society.

As you study the Bible in Amsterdam you will also be discipled in what it means to live a life like Jesus. This is done through joining a ministry throughout the city, participating in small groups, and practicing how to teach and lead bible studies. We will also look at how individuals over the last 2,000 years have been influenced by the word to bring change to their sphere of influence. We have included all of these things with the intention of empowering you to look for ways you can bring Jesus-like change to your sphere of influence.

Please note: This is a secondary school, meaning that it is mandatory to first do YWAM’s Discipleship Training School.

Details

Lokatie

Amsterdam

Focus

De Bijbel

Start datum

September 18, 2024

Eind datum

July 4, 2025
sbs.amsterdam@ywam.nl
020 530 2100
Kadijksplein 18, Amsterdam
Website

Meld je nu aan voor

School of Biblical Studies