The Cleft

The Cleft is a ministry that specifically focuses on being a light to the people in the Red Light District.

The Cleft
Rechtvaardigheid en Verzoening
Amsterdam
Hulpverlening
The Cleft
Rechtvaardigheid en Verzoening
Amsterdam
Hulpverlening
Over deze bediening

The Cleft is a ministry that specifically focuses on being a light to the people in the Red Light District.

 

Nederlands

The Cleft is een evangelisatiebediening op de Wallen in Amsterdam en onze visie is om het evangelie te delen met iedereen in deze buurt. Door Gods genade willen we Zijn karakter en liefde weerspiegelen. Dit doen we door ze te bezoeken op de plek waar ze zijn en door cursussen, bijbelstudies en diners aan te bieden. We bouwen relaties op en zien hoe we Gods liefde en waarheid aan hen kunnen communiceren. In alles zijn we afhankelijk van de Heilige Geest en daarom maken gebed en voorbede een groot deel uit van de bediening.

English

The Cleft is an evangelism ministry in Amsterdam’s Red Light District and our vision is to share the gospel with everyone in this neighbourhood. By God’s grace we want to reflect His character and love. We do this by visiting them at the place where they are and also offer courses, bible studies and dinners. We build relationships and see how we can communicate God's love and truth to them. In everything we are dependent on the Holy Spirit and that is why prayer and intercession are a big part of the ministry.

Details

Lokatie

Vacatures

We zijn op zoek naar fulltime medewerkers voor de lange termijn die een hart hebben voor evangelisatie en de vrouwen en mannen op de Wallen.
thecleft@ywam.nl
020 530 2100
Kadijksplein 18, Amsterdam
Website

Geef aan dit project