Adopt a worker

Indonesische zendingswerkers zijn van grote waarde voor het zendingswerk in eigen land.

Adopt a worker
Frontlinie zending
Heidebeek
Evangelie Verkondiging
Adopt a worker
Frontlinie zending
Heidebeek
Evangelie Verkondiging
Over deze bediening

U kunt Indonesische zendingswerkers helpen door samen met hen partners in de oogst te worden

De Indonesische zendingswerkers zijn van grote waarde voor het zendingswerk in eigen land. Waar buitenlandse zendingswerkers geen toegang hebben tot bepaalde groepen of gebieden, hebben zij dat wel. Ook vormen taal en cultuur voor hen nauwelijks een belemmering.

Echter is het voorzien in hun levensonderhoud een grote uitdaging. Vaak heeft hun netwerk van kerk, familie en vrienden niet genoeg financiële draagkracht of zijn zij geen christenen. We zien dat een tekort aan financiën zorgen en stress met zich meebrengt. Dikwijls vormt dit een belemmering voor de uitvoering van hun missie, terwijl deze werkers voor westerse begrippen maar weinig nodig hebben om van te leven.

Adopt a Worker helpt hen. U kunt ook helpen door samen met hen partners in de oogst te worden.

Details

Lokatie

Vacatures

adoptaworker@ywam.nl
Mussenkampseweg 32, 8181 PK Heerde
Website

Geef aan dit project