Heidebeek

een springplank voor wereldzending!

Ywamcornerleft
Ywamcornerleftbottom
Ywamcornerright
Ywamcornerrightbottom
Heidebeek
een springplank voor wereldzending!
Basis
Heidebeek
Heidebeek
een springplank voor wereldzending!
Heidebeek
Basis
Heidebeek

YWAM Heidebeek is een springplank voor wereldzending! We zijn een zendingsgemeenschap die mobiliseert, toerust en God bekend maakt in de hele wereld.

Over

Heidebeek

JmeO Heidebeek mobiliseert (vooral jonge) mensen voor zending en evangelisatie. De organisatie rust hen toe voor de Grote Opdracht (Mattheüs 28:19) door opleidingen, korte cursussen, evangelisatieprojecten, jeugdweekenden en zendingsreizen aan te bieden. We willen mensen bereiken met het evangelie in onze buurt maar ook in de hele wereld. We werken lokaal met vluchtelingen maar bereiken ook mensen in verre streken, die nog nooit een kans hebben gehad om van Jezus te horen.

Heidebeek, een voormalig herstellingsoord, is in 1975 door JmeO aangekocht en is sindsdien een centrum voor discipelschap en training.
De allereerste Discipelschap Training School (DTS) ging in 1977 van start. Nog altijd vinden jaarlijks drie tot vier DTS’en plaats op Heidebeek. Naast alle studenten en deelnemers zijn er op de basis ongeveer honderd stafmedewerkers actief. Omdat Heidebeek trainingen blijft ontwikkelen en mensen mobiliseren, zijn er nieuwbouwplannen voor het huidige terrein.

JmeO Heidebeek heeft een samenwerkingsverband met JmeO Indonesië. Doel is om daar het evangelie aan onbereikte bevolkingsgroepen te brengen en de christelijke werkers te dienen. Ook verleent Heidebeek ondersteuning aan zendelingen in het buitenland.

Details

heidebeek@ywam.nl
0578 216000
Mussenkampseweg 32, 8181 PK Heerde
Website
Heidebeek
een springplank voor wereldzending!
Heidebeek
Basis
Heidebeek
Heidebeek
een springplank voor wereldzending!
Heidebeek
Basis
Heidebeek
Heidebeek
een springplank voor wereldzending!
Heidebeek
Basis
Heidebeek
Heidebeek
een springplank voor wereldzending!
Heidebeek
Basis
Heidebeek
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Toerusting

Groeien in geloof.

Bedieningen

Uitreiken met woord en daad.