The King's Lodge

Knowing God and make Him Known.

-1.465382
The King's Lodge
Engeland
Europa
52.520489
-1.465382
The King's Lodge
Engeland
Europa
-1.465382
Over dit project

Het helpen leiden van de Discipelschap Training School. Hierin staat evangelisatie, hulpverlening en training centraal. Daarnaast wordt er ondersteuning verleent op verschillende departementen binnen de basis

Discipelschap Training School

In de Discipelschap Training School krijgen de studenten les in verschillende onderwerpen. Elke week een ander onderwerp met een andere leraar.

Lesfase

In de lesfase zal je focus liggen op het kennen van God, Zijn Woord en Zijn wereld. Je zult op zoek gaan naar transformatie, een vernieuwde geest en persoonlijke groei. Je leert niet alleen van leraren, maar ook van het gemeenschapsleven en praktische training.

Outreach fase

Tijdens de outreach fase kan je klas uiteen vallen in teams om God in de wereld te dienen. Je krijgt de kans om je capaciteiten te ontdekken terwijl je relaties aangaat en het goede nieuws van Jezus deelt. Vaak doe je dit in een ander land met een andere cultuur en taal.

Marlinde Bredewout
Project Werkers

In 2022 heeft Marlinde de 'Word and Worship DTS' in UK gevolgd. In juli 2022 heeft zij de DTS Equip gevolgd in Amsterdam. Waarna ze eind november is terug gekeerd naar YWAM 'The King's Lodge' in Nuneaton. In januari 2023 was ze staflid in de 'Word and Worship DTS'.

Stuur ons een bericht/bemoediging
Website
marlinde.bredewout@thekingslodge.org

Geef aan dit project

Steun het zendingswerk van The King's Lodge.