Rescue House

De Geest van God de HERE rust op mij, omdat de HERE mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Jesaja 61: 1-3

-43.934559
Rescue House
Brazilië
Amerika's
-19.917299
-43.934559
Rescue House
Brazilië
Amerika's
-43.934559
Over dit project

Uitreiken naar mensen in nood in de jeugdgevangenis, op straat en in sloppenwijken

Jeugdgevangenis

Werken in de jeugdgevangenissen vind wij echt een voorrecht.  We bieden een 15 Engelse lessen aan van 2 uur per les. We gebruiken de Engelse lessen in de jeugdgevangenissen om te vertellen wie God en wat Jezus voor ons heeft gedaan. De leeftijdscategorie is b.a. 14 tm 19 jaar.  Deze jongens zijn niet alleen dader van een delict maar veel al ook slachtoffer van huiselijk geweld, armoede of serieel misbruik.  In de periode van 15 weken zien we onze studenten echt veranderen. Elke les sluiten we af met een Woord van God, getuigenis of een bemoediging.

Straatwerk en re-integratie

Ook werken we met mensen , jong en oud die op straat terecht zijn gekomen.  De meesten hebben door huiselijke geweld,  misbruik  of een ander  probleem te kampen met een drugs en/of alcohol verslaving.

Afgeschreven door de maatschappij zijn zij nu hopeloos aan hun lot overgelaten op straat.  Ook na de pandemie zie je hele gezinnen met kleine kinderen op straat. We proberen ze te helpen om van de straat te komen.

We hebben contacten met verschillende afkick boerderijen waar ze een traject in gaan van ongeveer 9 maanden. Daarna kunnen we ze nog een 3 maanden re-integratie traject aanbieden in de Rescue House .

Sloppenwijken

We helpen in de verschillende 'favella’s' (sloppenwijken) met bv. Voedselpakketten, luiers voor gehandicapten en wat er ook maar nodig is. Alles doen we met het geven van een bemoedigend woord uit de bijbel.

Verantwoordelijkheid Projectwerkers

De Projectwerkers zijn verantwoordelijk voor de voortgangsgesprekken en de discipelshap voor cliënten in het re-integratie project.

Rebecca en Claudino dos Santos
Project Werkers

Rebecca en Claudino zijn zendelingen in Belo Horizonte en werken als vrijwilligers bij de Rescuehouse van Jmeo Brazilië. Rebecca heeft in 2016 haar DTS en Childen at Risk school gevolgd in Rio de Janeiro. Daarna is zij terecht gekomen in Belo Horizonte. Nu is zij één van de Engelse leraressen. Verder werken zij met mensen, jong en oud, die op straat wonen en helpen hen van de drugs en alcohol af te komen. Dit doen zij door ze een weg te bieden naar afkick boerderijen middels het organiseren van een 5-daagse kamp elk half jaar. Rebecca en Claudino geloven dat zoals God hun leven heeft veranderd, Hij ook de levens van de mensen met wie zij werken wilt veranderen en ze een hoopvolle toekomst wil geven. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de voortgangsgesprekken en de discipelschap voor cliënten in het reïntegratie project.

Stuur ons een bericht/bemoediging
Website
rebecca.gc7@gmail.com

Geef aan dit project

Steun het zendingswerk van Rescue House.