Rescue House

Jesaja 61: 1-3

-43.934559
Rescue House
Brazilië
-19.917299
-43.934559
Rescue House
Brazilië
-43.934559
Over dit project

In mijn bio beschrijf ik al ons project daarnaast helpen we in de verschillende Favella’s met bv. Voedselpakketten, luiers voor gehandicapten en wat er ook maar nodig is. Alles doen we met het geven van een bemoedigend woord uit de bijbel.

Werken in de jeugdgevangenissen vind ik echt een voorrecht. We bieden een 15 Engelse lessen aan van 2 uur per les. De leeftijdscategorie is b.a. 14 tm 19 jaar. Deze jongens zijn niet alleen dader van een delict maar veel al ook slachtoffer van huiselijk geweld, armoede of serieel misbruik. In de periode van 15 weken zien we onze studenten echt veranderen. Elke les sluiten we af met een Woord v God, getuigenis of een bemoediging. Verder werken we met mensen , jong en oud die op straat terecht zijn gekomen. De meesten hebben door huiselijke geweld, misbruik of ander soort problemen een drugs en of alcohol verslaving. Afgeschreven door de maatschappij nu hopeloos aan hun lot overgelaten op straat. Ook na de pandemie zie je hele gezinnen met kleine kinderen op straat. We proberen ze te helpen om van de straat te komen. We hebben contacten met verschillende afkick boerderijen waar ze een traject in gaan van ongeveer 9 maanden. Daarna kunnen we ze nog een 3 maanden re-integratie traject aanbieden in de Rescue House . Mijn man en ik zijn verantwoordelijk voor de voortgang gesprekken en de discipelship.

Rebecca en Claudino dos Santos
Project Werkers

Wij zijn zendelingen in Belo Horizonte en werken als vrijwilligers bij de Rescuehouse van Jmeo Brazilië. Ik ( Rebecca) heb in 2016 mijn Dts en Childen at Risk school gedaan in Rio de Janeiro. Daarna ben ik terecht gekomen in Belo. Ik ben nu 1 van de Engelse leraressen , wij gebruiken de Engelse lessen in de jeugdgevangenissen om te vertellen wie God en wat Jezus voor ons heeft gedaan. Verder werken wij met mensen, jong en oud, die op straat wonen. Helpen we ze van de drugs en alcohol af te komen . Door ze weg te brengen naar afkick boerderijen, Organiseren we elk half jaar een 5-daagse kamp. Wij geloven dat zoals God ons leven heeft veranderd, Hij ook hun leven wilt veranderen en ze een hoopvolle toekomst geven. Ook zijn we verantwoordelijk voor de voortgang s gesprekken en de discipleship voor onze cliënten in ons reïntegratie project.

Stuur ons een bericht/bemoediging
Website
rebecca.gc7@gmail.com

Geef aan dit project

Steun het zendingswerk van Rescue House.