Ikhaya Lothando

Herstel van vrouwen die uit moeilijke gebroken situaties komen door samen op te trekken zodat ze zich mogen ontwikkelen tot waar God hen voor bedoelt heeft om zo ook weer anderen de moed te geven om hetzelfde te doen.

26.027208
Ikhaya Lothando
Zuid Afrika
Afrika
-33.137547
26.027208
Ikhaya Lothando
Zuid Afrika
Afrika
26.027208
Over dit project

Als crisis opvang voor jonge misbruikte meisjes, willen we een veilige plek bieden voor hen die dat niet hebben en door een kind te helpen, helpen we de familie en zo ook de gemeenschap.

In Mattheüs 3:17 zegt God over zijn zoon: "Dit is mijn geliefde zoon, in Hem vind ik vreugde". Het is vlak nadat Jezus gedoopt is en als het ware aan het begin van zijn nieuwe leven staat. Er spreekt zoveel liefde en bevestiging uit van de Vader. Dit is wat de inspiratie is waar vanuit wij willen werken. Ikhaya Lothando wil een liefdevol  thuis zijn voor kinderen die dat niet of nooit gekend hebben.

Missie Ikhaya Lothando: Ikhaya Lothando betekend geliefd thuis of huis van liefde.

Wij willen als voorbeeld hebben, de onvoorwaardelijke liefde die God de Vader had voor zijn zoon. Tegelijkertijd dat het nieuwe thuis voor de kinderen een begin zal zijn van een nieuw leven en een betere toekomst.

De visie en doelen van Ikhaya Lothando zijn:

• Het redden en helpen van personen in nood

• Hulpverlening bij armoede

• Hulpverlening aan de gemeenschap

• Hulp, ontwikkeling en steun van kinderen, meer specifiek( zonder enige limitaties) kinderen in nood.

Dit is alles is gebaseerd op Christelijke fundamenten en geloof. Dit alles doen we nu in en rond Matatiele in de Oostkaap in Zuid Afrika.

Jozien Koelewijn
Project Werkers

Jozien Koelewijn is al meer dan 14 jaar werkzaam als Missionair werker in Zuid Afrika. De eerste 11 jaar in een grote township Ntuzuma, vlakbij Durban, waar de NPO Ikhaya Lothando geboren is. Inmiddels zijn zij verhuisd naar Matatiele in de Oostkaap waar zij een prachtig huis hebben kunnen aankopen wat als crisisopvang zal functioneren. Jozien's achtergrond is in illustratie, een jaar sociaal werk en zending en werelddiaconaat. Daarnaast heeft zij 3 jaar part time gewerkt bij de Cleft in Amsterdam waar zij uitreikte naar de vrouwen op straat. Later heeft zij haar DTS in Worcester, Zuid-Afrika gedaan en een aantal jaren mee gewerkt op de YWAM basis in Durban.

Stuur ons een bericht/bemoediging
Website
jozienkoelewijn@gmail.com

Geef aan dit project

Steun het zendingswerk van Ikhaya Lothando.