Gevangenis en Straatwerk

Mensen helpen te begrijpen wie ze zijn in God en te vervullen waartoe God hen heeft geroepen.

-48.788733
Gevangenis en Straatwerk
Brazilië
Amerika's
-13.625168
-48.788733
Gevangenis en Straatwerk
Brazilië
Amerika's
-48.788733
Over dit project

Door Engelse lessen in de jeugdgevangenis, relationeel straatwerk en trainingen binnen Jeugd met een Opdracht helpen we mensen te begrijpen wie ze zijn in God.

Jeugdgevangenis

We bieden Engelse lessen aan voor tieners die van hun vrijheid zijn beroofd omdat ze een overtreding begaan hebben en bouwen relatie met hen op. Aan het einde van elke les voeren we een gesprek met bemoedigende woorden om de deelnemers in staat te stellen na te denken over hun keuzes en de gevolgen daarvan, en delen we over onze eigen levens en het geloof in God. We proberen hen te laten ontdekken dat er meer is dan de situatie waarin ze nu leven en dat er verandering mogelijk is.

Relationeel straatwerk onder daklozen

We gaan de straten van Belo Horizonte in met als doel relaties op te bouwen met daklozen. Door middel van spelletjes en ontspannen momenten proberen we de redenen te begrijpen die ertoe hebben geleid dat ze in deze situatie leven. We leren hen kennen en nodigen ze uit voor ons Open Huis.

Twee keer per week openen we de deuren van het Jeugd met een Opdracht huis voor de daklozen. We bieden een moment aan met bijbelstudie en gebed. Deelnemers hebben de mogelijkheid om een douche te nemen en schone kleding te ontvangen. Deze ontmoeting stelt ons in staat om een persoonlijke aanpak te maken en hen helpen om actie te ondernemen. Hieronder vallen het regelen van documenten, doorverwijzing en begeleiding in en naar een afkickkliniek of in contact brengen met familie. Alles met de hoop om een transformatie te zien van een persoon die op straat leefde zonder hoop, zonder doel om hen te helpen te vervullen waartoe God hen heeft geroepen.

Trainingen

Op het trainingsgebied vinden we mensen uit verschillende regio's van Brazilië en de wereld. We begrijpen dat God wil dat elk persoon zich ontwikkelt om mensen beter te kunnen dienen. Eén van onze fundamentele trainingen is de Discipelschap Training School (DTS). Dit is een leven veranderde training van 5 maanden waarbij de student een onderdompeling in het missieveld beleeft, waarop theorie en praktijk hand in hand gaan. Met als doel de relatie met God te verdiepen en getraind te worden om het zendingsveld op te gaan en God bekend te maken.  

Sinds vorig jaar heeft Geú de uitnodiging aanvaard om deel uit te maken van de ondersteuningsgroep van het DTS-centrum in Brazilië. Deze groep heeft tot taak DTS-leiders en -werkers te helpen, niet alleen in Brazilië, maar in heel Zuid-Amerika en landen op het Afrikaanse continent die de Portugese taal gebruiken. Zij bieden training aan voor DTS teams, stellen zichzelf beschikbaar om lessen te geven en lopen nauw samen met leiders zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Geú en Gerdien
Project Werkers

Sinds november 2022 zijn Geú en Gerdien de familie Costa. Zij zijn zendingswerkers bij Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte, Brazilië en hebben elkaar daar leren kennen. Geú is sinds zijn jeugd gepassioneerd en gedreven door zendingswerk, hij is maatschappelijk werker en getraind in Braziliaanse gebarentaal. Geú werkt op het gebied van training binnen Jeugd met een Opdracht. Hij is onderdeel van de ondersteuningsgroep van het DTS (Discipelschap Training School)-centrum. Gerdien heeft een achtergrond als leerkracht in Nederland en Namibië. Zij werkt nu als docent Engels voor jeugdige gedetineerden en werkt met daklozen. Hun missie is om mensen te helpen begrijpen wie ze zijn in God en te vervullen waartoe God hen heeft geroepen.

Stuur ons een bericht/bemoediging
Website
gerdienslijkhuis@gmail.com

Geef aan dit project

Steun het zendingswerk van Gevangenis en Straatwerk.