Future Stars (Youth Work Cape Town)

Onze visie is om het evangelie te delen door middel van voetbal en zo hoop hersteld te zien worden en families en gemeenschappen getransformeerd te zien.

18.460700
Future Stars (Youth Work Cape Town)
Zuid Afrika
Afrika
-34.089580
18.460700
Future Stars (Youth Work Cape Town)
Zuid Afrika
Afrika
18.460700
Over dit project

"Onze missie is het discipelen van jeugd uit de sloppenwijken van Kaapstad. Dit doen wij door het bouwen van langdurige relaties en mentorschap. Wekelijks zien wij de jongeren tijdens de voetbaltrainingen, tijdens de Bijbelstudie- en emotiegroepen en de jeugdavond."

In de gebieden waar wij werkzaam zijn, worden kinderen dagelijks blootgesteld aan alcohol- en drugsmisbruik, criminaliteit en dood. Ze groeien vaak op in ongezonde leefomstandigheden en families die niet goed functioneren waarbij het grote probleem is het ontbreken van een (fysiek aanwezige) vader. Door het missen van een vader zoeken de kinderen vaak naar bevestiging en het ‘horen bij’ op de verkeerde plekken. De gangster op de hoek van de straat wordt hun rolmodel en de gang biedt hen broederschap. Het ontbreekt aan gezonde relaties, voorbeeldrollen, diepe discipelschap, Hoop en toekomstperspectief.

Door de voetbaltrainingen en andere activiteiten heen bieden wij een plek waar de kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen groeien en vrienden kunnen maken. Het ontdekken van hun identiteit in Christus, door het delen van het evangelie, geeft kinderen hoop en een doel in hun leven. Wij geloven dat dit in samenwerking met het bieden van lifeskills en voorlichting over onderwerpen zoals emoties, gedrag, seks en alcohol- en drugsgebruik dit kan aanzetten tot drastische veranderingen in hun leefstijl. Ons doel is om de kinderen zelf ook te activeren en taken op zich te nemen, dit draagt bij aan de groei van hun zelfvertrouwen en hoop voor de toekomst.

Wij richten ons naast de lichamelijke, sociale en spirituele ontwikkeling via de voetbaltrainingen ook op de emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij door Emotieregulatiegroepen (EG) en Discovery Bible Study groepen (DBS). Deze groepen ondersteunen de kinderen in het omgaan met hun emoties, lezen van Gods Woord en ontdekken wat de Bijbel hen te zeggen heeft.Wij werken met kinderen van 8 tot 18 jaar en investeren in het opleiden van de oudere spelers uit het team, zodat zij als coaches en voorbeeldfiguren de jongere teams kunnen leiden.

Miranda & Mansour
Project Werkers

Wij zijn Mansour en Miranda. In 2013 hebben wij elkaar in Zuid-Afrika ontmoet en zijn in 2016 getrouwd. In 2015 legde God het op ons hart om dmv sport de kinderen en jongeren in de allerarmste wijken van Kaapstad te bereiken. Samen runnen wij deze voetbalministry en daarnaast is Mansour een getrainde Bijbelvertaler.

Stuur ons een bericht/bemoediging
Website
mirandavantuijl@hotmail.com

Geef aan dit project

Steun het zendingswerk van Future Stars (Youth Work Cape Town).