Amecet Children's Home

Hoop brengen aan kinderen.

33.610088
Amecet Children's Home
Oeganda
Afrika
1.715530
33.610088
Amecet Children's Home
Oeganda
Afrika
33.610088
Over dit project

We reiken uit naar kinderen die hulp nodig hebben: HIV+ kinderen, babies die hun moeder verloren na de bevalling en kinderen die in een crisis zitten.

Amecet reikt uit naar de kinderen die besmet/getroffen zijn met HIV/AIDS, door hen te helpen in de dorpen door middel van huisbezoeken of door hen voor een periode naar het Amecet Children's Home in Soroti te brengen voor behandeling. Het Amecet Children's home is een opvanghuis voor kinderen (geen weeshuis), alle kinderen worden na enkele maanden weer terug geplaatst in de gemeenschap.

We helpen 3 groepen kinderen:

Kinderen met HIV+

Kinderen die HIV+ zijn, met hun treatment and als ze stabiel zijn, brengen we hen terug naar hun familie .

Pasgeborenen

Pasgeboren babies die hun moeders hebben verloren bij de geboorte. We zorgen 2 of 3 maanden voor de baby, daarna gaat de baby terug naar de familie.

Getraumatiseerde kinderen

Kinderen die door de politie of kinderbescherming worden gebracht, soms mishandeld, verwaarloosd of achtergelaten. Deze kinderen gaan na een paar maanden terug naar iemand in de familie waar ze veilig zijn of er wordt een pleeggezin gevonden die hen zal adopteren.

Kom en doe vrijwilligerswerk

We ontvangen regelmatig jongeren die ons voor een paar maanden komen helpen. Als je interesse hebt, stuur ons een mailtje!

Els van Teijlingen met haar 2 Oegandese dochters Mary en Helen
Project Werkers

Els heeft haar Discipelschap Training School gevolgd op Heidebeek in 1982. Daarna heeft zij in verschillende landen gewerkt, met drugs verslaafden in India en Nepal en op de vuilnishoop "Smokey Mountain" in Manilla. Daar heeft God haar hart geraakt voor de zieke en ondervoedde kinderen. Na 7 jaar op de vuilnisbelt te hebben gewerkt kwam Els via YWAM Heidebeek terecht in Oeganda. Daar heeft zij een opvanghuis voor kinderen opgezet (geen weeshuis). Met een team zorgt zij voor HIV+kinderen, ondervoedde kinderen, hele zieke kinderen en verwaarloosde en achtergelaten kinderen. Zij mogen hen liefhebben in Jezus' naam, behandelen en hen terug brengen in de gemeenschap in een veilige omgeving.

Stuur ons een bericht/bemoediging
Website
info@amecet.org

Geef aan dit project

Steun het zendingswerk van Amecet Children's Home.