School of the Word and Spirit

Come and experience a 40-day encounter with the Word and Spirit that will take you right into the Father's heart through His story!

School of the Word and Spirit
Toerusting en Onderwijs
Come and experience a 40-day encounter with the Word and Spirit that will take you right into the Father's heart through His story!
January 14, 2024
School of the Word and Spirit
Toerusting en Onderwijs
Come and experience a 40-day encounter with the Word and Spirit that will take you right into the Father's heart through His story!
January 14, 2024

Over

School of the Word and Spirit

Nederlands

De SWS zal je helpen een leven te ontwikkelen dat is geworteld in intimiteit, terwijl je leert hoe je uit de Bijbel en de Geest kunt putten. Deelnemers leren een overzicht van het verhaal van de Bijbel van Genesis tot Openbaring, worden bekrachtigd met kennis en vaardigheden om het Woord te bestuderen en te ontmoeten in een relationele, inductieve benadering, worden getransformeerd door de vernieuwing van hun geest, evenals toename in kennis en het ontwikkelen van een levensstijl van afhankelijkheid van de Heilige Geest en het Koninkrijk van God.

Kom en ervaar een 40-daagse ontmoeting met het Woord en de Geest die je door Zijn verhaal rechtstreeks in het hart van de Vader zal brengen!

English

The SWS will help you develop a life that is rooted from the place of intimacy, as you learn how to draw from the Bible and the life of the Spirit. Participants will learn an overview of the story of the Bible from Genesis to Revelation, being empowered with knowledge and skills to study and encounter the Word in a relational, inductive approach, being transformed through the renewing of your mind, as well as increase in knowing and developing a lifestyle of dependence on the person and work of Holy Spirit and the Kingdom of God.

Come and experience a 40-day encounter with the Word and Spirit that will take you right into the Father's heart through His story!

Details

Lokatie

Amsterdam

Focus

Toerusting en Onderwijs

Start datum

January 14, 2024

Eind datum

February 23, 2024
sws@ywam.nl
020 530 2100
Kadijksplein 18, Amsterdam
Website

Meld je nu aan voor

School of the Word and Spirit