Discipleship Bible School

Read the whole Bible for yourself and discover the truth and beauty of God’s Word.

Discipleship Bible School
De Bijbel
Read the whole Bible for yourself and discover the truth and beauty of God’s Word.
September 18, 2024
Discipleship Bible School
De Bijbel
Read the whole Bible for yourself and discover the truth and beauty of God’s Word.
September 18, 2024

Over

Discipleship Bible School

Nederlands

Het hart achter de Discipelschap Bijbel School is dat iedereen de hele Bijbel kan lezen en de waarheid en schoonheid van Gods Woord kan ontdekken. De Bijbel is Gods geschenk aan ons, geeft richting aan ons leven en leidt ons naar een relatie met Hem. Vanaf het begin van het boek tot het einde geloven we dat de Bijbel een verenigd verhaal is dat ons uiteindelijk naar Jezus leidt. Deze gevarieerde verzameling oude boeken bevat een overvloed aan wijsheid die we kunnen opdoen en die vandaag de dag nog steeds relevant is.

Als we de Bijbel voor zichzelf laten spreken, geloven we dat de boodschap van Jezus individuen, gemeenschappen en hele naties zal transformeren. Ga 3 maanden met ons mee om dieper in Gods Woord te duiken!

Let op: Dit is een vervolgopleiding, wat betekent dat het verplicht is om eerst YWAM's Discipelschap Training School te hebben afgerond.

English

The heart behind the Discipleship Bible School is for everyone to read the whole Bible for themselves and to discover the truth and beauty of God’s Word. Scripture is God’s gift to us, giving direction to our lives and drawing us to a relationship with him. From the beginning of the book until the end, we believe that the Bible is a unified story that ultimately leads us to Jesus. This diverse collection of ancient books has an abundance of wisdom we can glean from, that is still relevant today.

As we let the Bible speak for itself, we believe that the message of Jesus will transform individuals, communities, and entire nations. Join us for 3 months to dive deeper into God’s Word!

Please note: This is a secondary school, meaning that it is mandatory to first do YWAM’s Discipleship Training School.

Details

Lokatie

Amsterdam

Focus

De Bijbel

Start datum

September 18, 2024

Eind datum

December 13, 2024
dbs@ywam.nl
020 530 2100
Kadijksplein 18, Amsterdam
Website

Meld je nu aan voor

Discipleship Bible School