Vijf decennia, vijf generaties

Precies deze week vijftig jaar geleden, registreerde een jonge Nederlandse vrouw een nieuwe organisatie in Nederland.

Jeff Fountain
July 4, 2023
5 min read
 leestijd

Precies deze week vijftig jaar geleden, registreerde een jonge Nederlandse vrouw een nieuwe organisatie in Nederland met als doel jongeren te lanceren in wereldwijde zending.

De Nederlandse naam was Jeugd met een Opdracht, in het Engels: Youth with a Mission. Voor sommigen was het mobiliseren van ongetrainde jongeren onverantwoord en onprofessioneel. Maar vijf decennia en vijf generaties later is de jeugdzending duidelijk een blijvertje. Andere organisaties en denominaties volgden in de loop van de tijd met hun eigen versies van mogelijkheden voor jeugdzending op korte termijn.

Jeugdzending werd een halve eeuw geleden in Europa geïntroduceerd door George Verwer (Operatie Mobilisatie) en Loren Cunningham (Jeugd met een Opdracht), beiden Amerikanen van de zogenaamde Stille Generatie (geboren 1928-1945). Nu in de laatste fase van hun pelgrimstochten en beiden geconfronteerd met terminale ziekten, laten ze wereldwijd een rijke erfenis na waarbij talloze jonge zendelingen betrokken zijn.

Hun eerste rekruten waren westerlingen (Noord-Amerikanen, West-Europeanen en Australiërs) van de naoorlogse babyboomgeneratie. Zo ontstond jongerenzending in Europa in het begin van de jaren 70 op de golf van de Jezus Revolutie en (voor JmeO) de charismatische beweging. In 1972 namen duizend jonge mensen van over de hele wereld deel aan YWAM’s eerste Olympische Spelen Outreach in München, en velen gingen door naar missies voor de langere termijn.

Uit de algemeen aanvaarde theorie van generaties – die suggereert dat hele generaties in belangrijke mate worden gevormd door grote gebeurtenissen en gedeelde ervaringen – zijn de populaire termen ‘Boomers’, ‘Gen X-ers’, ‘Millennials’ en nu ‘Gen Z-ers’ ontstaan.

Boomers’ waren zelfverzekerde, optimistische presteerders die klaar stonden om de kansen van naoorlogse welvaart en wederopbouw te grijpen. En klaar om te reizen. Jumbojets en goedkopere tickets maakten het voor jongeren mogelijk om voor korte missies naar het buitenland te vliegen. Internationale communicatie was echter nog onhandig, via telex (teleprintermachines), en duur, via pre-digitale telefoons.

Technologische revolutie

De meeste boomers in YWAM (geboren 1945-1964) hebben nu de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, na het pionieren van een netwerk van trainings- en mobilisatiecentra voor zending in West- (en sinds 1990 Oost-) Europa. Die jonge Nederlandse vrouw is nu een zeventiger die Romkje Fountain heet.

De opvolgers van de boomers, de Gen X-ers (geboren 1965-1980), zijn overgegaan naar de vacante functies van senior zendingsleiderschap. Gen X-ers worden soms de ‘sandwich’-generatie genoemd, ingeklemd tussen de grotere babyboomer en de millenniumgeneratie. Opgegroeid toen digitale technologie het westerse leven begon door te dringen, waren ze altijd thuis met personal computers, smartphones, MTV, videogames, kabelnieuws en nieuwe software.

Het nieuwe millennium brak aan op het moment dat de oudsten van generatie Y (geboren in 1981-1996) volwassen werden; vandaar de meer gebruikelijke naam Millennials. Ze zijn nu tussen de 26 en 41 jaar oud en vormen het grootste deel van de tweeduizend fulltime YWAM-stafleden die in heel Europa, het westen en het oosten, werkzaam zijn. Millennials waren meer op hun gemak met multi-etniciteit dan eerdere generaties en waren een geweldige match voor zending ‘van overal naar overal’. Het zwaartepunt van de wereldwijde kerk lag niet langer in het noorden en westen, maar in de meerderheid van de wereld in het zuiden en oosten.

Millennials zijn opgegroeid met internet, virtual reality en kunstmatige intelligentie, en hebben een intuïtieve kennis van technologie. Ze waarderen samenwerking, teamwerk, innovatie en creativiteit. YWAM’s aanbod om toegang te krijgen tot zending via collectieve, multi-etnische ervaringen zoals door jongeren geleide scholen en team-outreaches met specialistische focus, waaronder kunst, muziek, sport, gerechtigheid en milieu, is aantrekkelijk gebleken voor Millennials.

De Zoomers

Betreed de Gen Z-ers (of zoomers), geboren in 1997-2012, nu de primaire focus voor rekruteerders van zending. Zoomers zijn opgegroeid in een ‘gevaarlijke, enge wereld’ in recessie, met ouders die zich zorgen maken over het omgaan met het leven. Ze hebben het gevoel dat vorige generaties hun toekomst hebben gestolen. Net als Millennials staan Z-ers sterk achterdochtig tegenover instellingen en organisaties waarvan ze denken dat ze hen in de steek hebben gelaten. Zij zijn de Greta Thunberg-generatie, zich ervan bewust dat er een ecologische tijdbom tikt. Als onderdeel van ‘authentiek’ zijn, verwachten ze vrij te zijn om hun verlangens te volgen, van moment tot moment, niet beperkt door seksuele conventies.

Ze zijn eeuwenlang de minst kerkelijke en minst bereikte westerse generatie. Ze zijn opgevoed door niet-christelijke ouders, zijn bijbels analfabeet en kennen het evangelieverhaal niet. Het zijn geen militante atheïsten, geen secularisten, geen vijandige tegenstanders. Ze zijn een onbereikte bevolkingsgroep en moeten worden benaderd zoals andere OBG-en. Hun geestelijke situatie vereist onmiddellijke aandacht van kerk- en zendingsleiders. Ze vereisen een radicale afwijking van onze business-as-usual trainingsprogramma’s op basis van de behoeften van vorige generaties.

Z-ers vragen om een veel holistischere benadering van zending en evangelisatie, een bredere Missio Dei, inclusief bijvoorbeeld scheppingszorg. Missies op korte termijn, zelfs voor degenen die nog steeds op weg zijn naar geloof, kunnen de participatie, ervaring en relatie bieden waardoor Zoomers het beste leren.

Een halve eeuw geleden kwam er door de Jezus Revolutie een nieuwe golf van zendingsleiders in Europa van de straat. Jeugdzending was geboren. Waarom kon de Geest van God niet opnieuw het vuur en de gaven van de jeugd aanwenden, dit keer Gen Z, om creatieve oplossingen te vinden voor de grote problemen van onze tijd?

Het originele artikel verscheen voor het eerst op weeklyword.eu

Deel:
Jeff Fountain
director of Schuman Centre for European Studies

Krijg onze nieuwsbrief

Geef je op om het laatste nieuws te ontvangen

Door op 'Ja, Ik geef me op!' te klikken, bevestigt u dat u akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.